Zakazy wakacyjne – Słowacja 2022

Zakazy wakacyjne – Słowacja 2022

Kogo dotyczy wakacyjny zakaz jazdy?

Wszystkich pojazdów powyżej 7,5 tony oraz pojazdów powyżej 3,5 t z przyczepą.

Kiedy i gdzie obowiązuje wakacyjny zakaz jazdy?

Zakaz jazdy obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia włącznie i zakazuje jazdy na autostradach, drogach ekspresowych i drogach pierwszej klasy w soboty od 7:00 do 19:00.

Zakaz nie obowiązuje:

 1. autobusy, samochody kempingowe, pojazdy sił zbrojnych, uzbrojonych sił bezpieczeństwa, sił zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej, Korpusu Straży Pożarnej i Ratownictwa, innych straży pożarnych, Wywiadu Wojskowego i Słowackiej Służby Informacyjnej,
 2. pojazdy służące do przewozu materiałów medycznych, leków i materiału biologicznego do placówki medycznej lub do zapewnienia pracy urządzeń medycznych w placówkach medycznych,
 3. pojazdy używane w transporcie kombinowanym, do załadunku i rozładunku statków, wagonów kolejowych lub samolotów,
 4. pojazdy służące do dostarczania paliwa do stacji paliw,
 5. pojazdy przewożące towary niebezpieczne,
 6. pojazdy wykorzystywane do imprez sportowych i kulturalnych,
 7. pojazdy używane do przewozu pomocy humanitarnej,
 8. pojazdy służące do postępowania przy wypadkach i ich skutkach, a także w przypadku klęsk żywiołowych,
 9. pojazdy używane do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem, naprawą i budową dróg,
 10. pojazdy używane do niezbędnego rolniczego transportu sezonowego,
 11. pojazdy używane do przewozu artykułów spożywczych lub do przewozu żywych zwierząt.

Kary za złamanie zakazu jazdy w okresie wakacyjnym wynoszą:

Minimalna kwota mandatu wynosi 60 euro.