Wsparcie podczas kontroli

Klient nie powinien obawiać się kontroli. Dokładnie przygotowana dokumentacja pracownika oraz ewidencja czasu pracy zapewniają komfort prowadzenia działalności i bezpieczeństwo podczas kontroli.

Dlatego nasi klienci są stale gotowi na kontrole.

Oczywiście po zapowiedzeniu kontroli w firmie pomagamy klientom w przygotowaniu dokumentów kontrolnych, omawiamy całą procedurę kontrolną oraz odpowiadamy na każde pytanie inspektorów.
Po otrzymaniu protokołu pokontrolnego pomagamy firmie we wdrożeniu zaleceń inspektorów.

Posiadamy doświadczenie w kontrolach przeprowadzanych przez:

  • Państwową Inspekcję Pracy

  • Inspekcję Transportu Drogowego

  • Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych

  • Urząd Skarbowy

  • Wewnętrzne kontrole na platformie delegowania kierowców (tzw. IMI)

  • Inne zagraniczne organy kontrolne

Dodatkowo

Dbamy

Dbamy o to, aby nasi klienci znali swoje prawa i obowiązki w zakresie kontroli.

Informujemy

Regularnie informujemy klientów o zmianach w przepisach.

Pomagamy

Pomagamy klientom wyeliminować ewentualne nieprawidłowości.

Zapytaj o wsparcie podczas kontroli

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.