Nowe przepisy dotyczące TPMS dla ciężarówek i naczep w UE! Od 6 lipca 2024 r. wszystkie nowe ciężarówki i naczepy rejestrowane w Unii Europejskiej muszą być wyposażone w system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS). Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz poprawę efektywności transportu. Dlaczego TPMS jest ważny? Bezpieczeństwo: System monitorowania ciśnienia

Już w najbliższą sobotę wakacyjne ograniczenia ruchu w Niemczech zaczną obowiązywać.   Kogo dotyczy wakacyjny zakaz jazdy? Wszystkie pojazdy o DMC powyżej 7.5 tony, a także wszystkie pojazdy ciężarowych (niezależnie od DMC) ciągnących przyczepę lub naczepę.   Kiedy i gdzie obowiązuje wakacyjny zakaz jazdy? Zakaz jazdy obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia włącznie i [&

Od 21 czerwca zaczeły obowiązywać wakacyjne ograniczenia ruchu dla pojazdów i zespołów pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 ton. Okres obowiązywania zakazów: •21 czerwca – 1 września 2024 r. •Piątki: 18:00 – 22:00 •Soboty: 08:00 – 14:00 •Niedziele: 08:00 – 22:00   Zwolnienia z zakazów dotyczą: •Pojazdów powracających z zagranicy w celu zako

Od 1 lipca 2024 r., zagraniczni przewoźnicy spoza Unii Europejskiej zostali objęci systemem SENT. Każdy transport do Polski lub z Polski musi być zgłoszony na polskiej, rządowej stronie internetowej. Nowe przepisy, które miały pierwotnie obowiązywać od 2025 roku, zostały przyspieszone z powodu presji ze strony polskich przewoźników. Zmiana ma na celu zwiększenie kontroli nad przewoza

Federalne Ministerstwo Transportu zaprezentowało nowe programy finansowania, narzędzia i produkty do ładowania pojazdów elektrycznych podczas konferencji dotyczącej infrastruktury ładowania w Berlinie. Szczególną uwagę poświęcono e-ciężarówkom. Oferta finansowania zapewni wsparcie finansowe na rozwój infrastruktury szybkiego ładowania, w tym przyłączenia do sieci na potrzeby eksp