Holandia – Rośnie liczba kierowców ciężarówek, a popyt na transport wciąż spada.

Po latach spadków liczba kierowców ciężarówek wzrosła w 2022 roku o 8 proc. Zmniejsza to liczbę wolnych miejsc pracy i zmniejsza niedobór kierowców. Dodatkowo pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Holandii i Niemczech może doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na transport. W rezultacie liczba wakatów może jeszcze spaść.

Lata spadku liczby kierowców ciężarówek dobiegły końca, wynika z danych Statistics Netherlands. Liczba ta wzrosła po raz pierwszy od 2016 r.: z 89 tys. 1 stycznia 2022 r. do 96 tys. 1 stycznia 2023 r., czyli o 8%. Biorąc pod uwagę obecny niedobór kierowców, jest to pozytywna zmiana, chociaż jest to nadal znacznie poniżej liczby około 120 000 w 2016 r.

Gospodarka holenderska

Wzrost liczby kierowców ciężarówek – jeśli będzie się utrzymywał – zmniejszy liczbę wolnych miejsc pracy, a tym samym niedobór kierowców. Ale o liczbie wolnych miejsc pracy – w skrócie różnicy między potrzebnymi kierowcami a kierowcami, którzy są w pracy – decydują też inne czynniki.
Takie jak popyt na transport drogowy, a więc pośrednio zapotrzebowanie na kierowców. Popyt transportowy determinowany jest głównie przez gospodarkę, która nie radzi sobie najlepiej: według danych CBS holenderska gospodarka zmniejszyła się o 0,7% w pierwszym kwartale 2023 r. w porównaniu z czwartym kwartałem 2022 r.

Gospodarka niemiecka

Po dwóch kolejnych kwartałach ujemnego wzrostu gospodarczego Niemcy pogrążyły się w recesji. W przypadku Niemiec OECD przewiduje stagnację (wzrost 0%) w 2023 r. i wzrost o 1,3% w 2024 r.  

Podsumowanie

Liczba wolnych miejsc pracy i niedobór kierowców zmniejszyły się w wyniku połączenia wzrostu liczby kierowców samochodów ciężarowych ze spadkiem przewozów drogowych, krajowych i międzynarodowych. O ile w III kw. 2022 r. 54,1% firm jako główną barierę działalności wskazało braki kadrowe, o tyle w II kw. 2023 r. odsetek ten spadł do 40%.