Nowe przepisy dotyczące TPMS dla ciężarówek i naczep w UE! Od 6 lipca 2024 r. wszystkie nowe ciężarówki i naczepy rejestrowane w Unii Europejskiej muszą być wyposażone w system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS). Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz poprawę efektywności transportu. Dlaczego TPMS jest ważny? Bezpieczeństwo: System monitorowania ciśnienia

Od 21 czerwca zaczeły obowiązywać wakacyjne ograniczenia ruchu dla pojazdów i zespołów pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 ton. Okres obowiązywania zakazów: •21 czerwca – 1 września 2024 r. •Piątki: 18:00 – 22:00 •Soboty: 08:00 – 14:00 •Niedziele: 08:00 – 22:00   Zwolnienia z zakazów dotyczą: •Pojazdów powracających z zagranicy w celu zako

Od 1 lipca 2024 r., zagraniczni przewoźnicy spoza Unii Europejskiej zostali objęci systemem SENT. Każdy transport do Polski lub z Polski musi być zgłoszony na polskiej, rządowej stronie internetowej. Nowe przepisy, które miały pierwotnie obowiązywać od 2025 roku, zostały przyspieszone z powodu presji ze strony polskich przewoźników. Zmiana ma na celu zwiększenie kontroli nad przewoza