Transport stanowi obecnie niezwykle ważną gałąź światowej gospodarki, od której uzależnionych jest wiele innych branż. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób myśli o podjęciu własnej działalności w zakresie transportu drogowego- mnogość zleceń daje gwarancję powodzenia i zapewnienie godnej przyszłości. Nie jest to jednak tak proste, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka. Przedsiębiorca, który pragnie zostać zawodowym przewoźnikiem, musi najpierw spełniać szereg warunków, bowiem bierze on na swoje barki sporą odpowiedzialność za życie i zdrowie swoje, swoich pracowników oraz wszystkich uczestników ruchu. Jednym z obowiązkowych dokumentów jest certyfikat kompetencji zawodowych. Przyjrzyjmy się bliżej czym on dokładnie jest.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych - co to jest

Osoba, która zamierza prowadzić własną działalność, prowadząc w Polsce bądź innym kraju Unii Europejskiej firmę transportową lub spedycyjną, musi spełniać kilka warunków, uprawniających do zdobycia licencji transportowej. Przede wszystkim musi cieszyć się dobrą opinią wśród lokalnego społeczeństwa oraz posiadać potwierdzenie niekaralności za przestępstwa z dziedziny  przepisów prawa o ruchu drogowych i transporcie, prawa handlowego, prawa upadłościowego, prawa pracy i innych. Kolejnym, obowiązkowym elementem jest posiadanie minimalnej zdolności finansowej, określonej kwotowo i wynoszącej- 9 000 euro na pierwszy pojazd oraz 5 000 euro na każdy następny. Zakładana firma musi także posiadać stałą i rzeczywistą siedzibę na terenie UE, natomiast jednym z najważniejszych wymogów jest posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych jest to dokument, który potwierdzi posiadaną przez przedsiębiorcę wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności związanej z transportem drogowym. Kilkanaście lat temu obowiązywał podział certyfikatów na kilka kategorii, w zależności od obszaru wykonywanej działalności, natomiast od grudnia 2011 roku obowiązuje jeden certyfikat wspólnotowy (unijny).

Kogo obowiązuje posiadanie certyfikatu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi, certyfikat taki posiadać powinna co najmniej jedna z osób zarządzających danym przedsiębiorstwem transportowym. Nie musi być to więc sam przewoźnik a osoba, która pełnić będzie funkcję zarządzającego transportem w danej firmie. Równie dobrze może to być więc pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, dyrektor firmy, udziałowiec bądź każda inna osoba zarządzająca transportem w firmie na podstawie odrębnej umowy. Certyfikat nie obowiązuje więc kierowców wykonujących przewóz osób bądź rzeczy, a wyłącznie przewoźnika lub inną osobę zarządzającą.

Są też pewne wyjątki od reguły, kiedy to posiadanie certyfikatu nie jest obowiązkiem. Odstępstwa te dotyczą więc: 

Certyfikat kompetencji zawodowych - do czego tak naprawdę jest potrzebny?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych, jak już wcześniej wspomnieliśmy, jest obowiązkowym elementem, umożliwiającym legalne założenie i prowadzenie działalności w branży transportowej w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, a także uzyskanie licencji przewoźnika.  

Certyfikat ten jest potwierdzeniem nabycia przez daną osobę fizyczną odpowiedniej wiedzy i kompetencji do prowadzenia firmy transportowej. W odróżnieniu od licencji, nie jest on przyznawany podmiotowi gospodarczemu a konkretnej osobie, natomiast certyfikat stanowi integralną część wniosku o przyznanie licencji.

Jak zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych?

By uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych trzeba zdać odpowiedni egzamin, organizowany przez Instytut Transportu Samochodowego. Składa się on z części testowej oraz praktycznej, obejmujących poszczególne zagadnienia z wybranych dziedzin prawa oraz branży transportowej. Przystąpienie do egzaminu może poprzedzić odbycie szkolenia przygotowującego, natomiast nie jest to warunek konieczny. Wynik pozytywny kandydat otrzymuje wówczas, gdy zarówno w pierwszej, jak i drugiej części egzaminu osiągnie co najmniej 60% ogólnej liczby możliwych do zdobycia punktów. 

Na odpowiedni wniosek oraz dokumentację potwierdzającą istnieje możliwość częściowego zwolnienia z egzaminu z części testowej w przypadku osób, które ukończyły studia drugiego stopnia, studia podyplomowe bądź jednolite studia magisterskie obejmujące określony zakres zagadnień.

Jak widzimy, posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych jest obowiązkowe w przypadku chęci podjęcia własnej działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego. Przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać go osobiście bądź zatrudniać osobę, która go uzyskała. Tylko dzięki temu firma zdobędzie odpowiednią licencję, uprawniającą do wykonywania przewozów osób i rzeczy.

Jeśli masz pytania - napisz do nas.
Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie
Skontaktuj się