We współczesnym świecie transport ma kluczowe znaczenie w bardzo wielu dziedzinach życia, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru produkcji, handlu i usług. Zaobserwować można ciągły wzrost sektora transportu, podyktowany potrzebami społeczeństwa. Z tego też względu europarlamentarzyści od blisko trzech lat pracują nad reformą prawa transportowego na terenie Unii Europejskiej. Tak zwany „Pakiet mobilności” został przegłosowany w pierwszym czytaniu przez Radę UE i już tylko drugie czytanie oraz przyjęcie przez Parlament Europejski dzieli go do wejścia w życie. Wprowadzany zmiany nie są jednak zbyt korzystne dla polskich przedsiębiorców. Niniejsze kompendium wiedzy pozwoli przybliżyć nowe przepisy oraz podpowie jak przygotować się do wejścia w życie zmian.

Pomysł na nowe przepisy

Pomysł nad wprowadzeniem nowego prawa zmieniającego funkcjonowanie międzynarodowego systemu transportu drogowego pojawił się znienacka w 2016 roku i był odpowiedzią na dyskusję o pracy minimalnej i delegowaniu pracowników, opierającej się na haśle „równa płaca za tę samą pracę”. Pierwsze kroki w tym kierunku poczynili Niemcy, wprowadzając ustawę MiLoG, po nich Francja ze swoją Loi Macron, zaś w maju 2017 roku Komisja Europejska wystąpiła do Parlamentu z inicjatywą zmiany przepisów UE w dziedzinie transportu. Pochylono się m.in. kwestią bezpieczeństwa, sprawiedliwością społeczną, zrównoważoną gospodarką  w zestawieniu z opłacalnością oraz potrzebami rynków starego kontynentu. Pakiet mobilności, bo taką przyjęto nazwę, poddawany był licznym dyskusjom, zmianom, poprawkom i aktualizacjom a teraz pozostały jedynie dwa kroki do zakończenia procesu legislacyjnego.

Rozliczenie czasu pracy kierowcy

Rozliczanie czasu pracy kierowcy

Czym dokładnie jest pakiet mobilności

Pakiet mobilności to reforma prawa w sektorze transportu, dotyczący państw Unii Europejskiej. Wprowadza ona zmiany w trzech grupach przepisów dotyczących:

Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy

Na chwilę obecną pakiet został przegłosowany w pierwszym czytaniu przez Radę Europejską do Spraw Ogólnych. Teraz trafi na drugie czytanie, co najprawdopodobniej będzie miało miejsce w lipcu tego roku. Po przyjęciu i podpisaniu przez Parlament nowy akt prawny ukaże się w Dzienniku Urzędowym a zmiany obowiązywać będą stopniowo. Pierwsze, już po 20 dniach od opublikowania.

Jakie zmiany zostaną wprowadzone i w jakim terminie

Każda zmiana przepisów wymaga ich zrozumienia oraz odpowiedniego przygotowania do ich obowiązywania. Niemożliwe jest zrobienie tego z dnia na dzień, dlatego warto zapoznać się wcześniej z modyfikacjami, które niebawem mają nastąpić.

Najwcześniej, bo w ciągu 20 dni po opublikowaniu dyrektywy, wejdą w życie zmiany określające czas prowadzenia pojazdów, przerw oraz odpoczynku a mianowicie:

Kolejne przepisy zaczną obowiązywać po czasie 18 miesięcy od opublikowania a dotyczą one zmian w delegowaniu i dostępu do rynku oraz wprowadzają nowy obowiązek wpisu kraju, do którego wjechał kierowca, a więc:

Dodatkowe, ważne wytyczne, które zaczną obowiązywać od końca 2024 roku i później to między innymi:

Podsumowanie

Firmy transportowe czeka niebawem istna rewolucja. Będzie to trudny czas zwłaszcza dla małych firm, które najbardziej odczują wzrost kosztów pracowniczych, ograniczenia dostępu do rynku oraz nowe obowiązki, jak chociażby konieczność powrotu do kraju po ośmiu tygodniach trasy. Potrzeba więc dokładnej analizy nowego prawa, gdyż zawsze to, co nieznane, wnosi największe obawy a w przyszłości najlepszym sposobem na „przetrwanie” postanowień pakietu mobilności będzie niedopuszczenie do chaosu komunikacyjnego; dokładne planowanie tras oraz operacji załadunku i rozładunku, z jak najbardziej możliwym wyprzedzeniem a także sprawna komunikacja z kierowcami. Specjaliści przewidują także, że w dalszej perspektywie konieczny będzie rozwój firm transportowych w dziedzinie technologicznej- cyfryzacji i digitalizacji. Oznacza to wykorzystywanie na szeroką skalę wszelkich aplikacji oraz narzędzi telematycznych, przeznaczonych do zarządzania działaniami przewozowymi na wszystkich płaszczyznach. Niewykluczone, że potrzebne będą także zmiany legislacyjne na poziomie krajowym, które pomogą zminimalizować skutki paktu mobilności.

Jeśli masz pytania - napisz do nas.
Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie
Skontaktuj się