Transport jest jedną z branż, która w sposób szczególny obwarowana jest wszelkiego rodzaju przepisami, wytycznymi i ograniczeniami. Kierowcy samochodów ciężarowych, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton, muszą przestrzegać zasad dotyczących zakazu ruchu w określonych terminach. Przyjrzyjmy się bliżej tym ograniczeniom- w jakim celu zostały wprowadzone, kogo dotyczą, jakie dni obejmują?

Podstawa prawna i cel ograniczeń

Każde państwo samo wyznacza zasady i terminy, w których obowiązują zakazy ruchu danych typów pojazdów. W Polsce dokumentem prawnym, który reguluje tę kwestię jest Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach z późniejszą nowelizacją.

Są to ograniczenia czasowe, w których następuje zakaz ruchu dla wskazanych typów pojazdów. Mają one na celu odciążenie dróg od większych pojazdów, a jednocześnie poprawę przepustowości dla samochodów osobowych w dniach, w których wzmożony jest ich ruch. Dzięki takim ograniczeniom zwiększa się bezpieczeństwo na drogach, redukowane są korki oraz niwelowane inne problemy komunikacyjne, a także znacznie poprawia się komfort jazdy kierowców samochodów osobowych.

Kogo dotyczą przepisy

Rozporządzenie ma zastosowanie do samochodów wielkogabarytowych, a dokładniej rzecz ujmując do pojazdów i zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton.

Dyrektywa ta zawiera jednak sporą listę wyjątków, które zwalniają ze stosowania ograniczeń. Przepisy te wyłączają spod swojego obowiązywania autobusy, pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Sił Zbrojnych RP, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego, jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami, pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych czy usuwaniu awarii. Wyłączenie obejmuje także pojazdy wykorzystywane przy budowie dróg, do przewozu żywych zwierząt, przesyłek pocztowych, artykułów spożywczych i szybko psujących się, pojazdy do obsługi imprez masowych i inne, szczegółowo przedstawione w rozporządzeniu.

Odstępstwem od stosowania się do zakazów może być pojazd powracający zza granicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub też jadący do odbiorcy przewożonego towaru wówczas, gdy siedziba firmy znajduje się na terytorium Polski. Ponadto zakaz nie obejmuje ciężarówek pustych, które jadą po załadunek bądź powracają z rozładunku a także tych, które wjadą do kraju poza terminami i godzinami trwania zakazu, w odległości 50 km od miejsca, gdzie przekroczą granicę oraz tych, którzy oczekują przy granicy na wjazd do Polski.

Zakaz jazdy ciężarówek w 2021 roku- kiedy obowiązuje?

Zakaz ruchu samochodów powyżej 12 ton w Polsce obowiązuje w dni ustawowo wolne od pracy, w więc w dni świąteczne, w godzinach od 8:00 do 22:00. Są to następujące święta:

Ponadto ograniczenia te obowiązują w dzień poprzedzający wyżej wymienione święta (za wyjątkiem dnia przed Bożym Narodzeniem oraz Nowym Rokiem), w godzinach od 18:00 do 22:00. Natomiast Święto Trzech Króli, przypadające 6 stycznia, nie zostało w ogóle objęte ograniczeniami, w związku z czym zakaz jazdy nie obowiązuje ani w tym dniu, ani w dniu go poprzedzającym.

Zakaz ruchu dla ciężarówek wprowadzony został także na okres wakacyjny. Obowiązuje on od ostatniego piątku roku szkolnego (25 czerwca) po niedzielę poprzedzającą rozpoczęcie nowego (29 sierpnia) w następujących godzinach:

Kierowcy muszą pamiętać o tym, że zakazy ruchu oprócz rozporządzenia regulują także znaki pionowe. Ponadto niektóre miasta w Polsce stosują własne, dodatkowe ograniczenia w ruchu, także dla pojazdów ciężarowych o wadze niższej niż 12 ton. Są to szczególnie centra miast, w których zakazy mają pomóc w zapewnieniu płynności komunikacyjnej w godzinach wzmożonego ruchu, kierując pojazdy wielkogabarytowe na obwodnice bądź drogi alternatywne. 

Kary za jazdę wbrew zakazom

Za jazdę w okresie objętym zakazem grożą wysokie kary. Mandat nałożony może być zarówno na kierowcę (200-500 zł), jak i przewoźnika (2000 zł) czy zarządzającego transportem (1000 zł). Łącznie więc taka kara może wynosić nawet 3500 zł, przy czym jednocześnie konieczne może być usunięcie pojazdu z drogi w bezpieczne miejsce do czasu, aż zakaz przestanie obowiązywać.

Każdy kierowca oraz właściciel firmy transportowej, który posiada pojazdy powyżej 12 ton, powinien znać zasady oraz terminy ograniczeń w ruchu. Jednocześnie wiele miast w Polsce wprowadziło dodatkowe zakazy poruszania się ciężarówek w danym obszarze bądź wyznaczonych godzinach, dlatego warto na bieżąco śledzić informacje w tym zakresie, planując dane trasy swojej floty.

Jeśli masz pytania - napisz do nas.
Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie
Skontaktuj się